Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Helcmanovce.

WiFi pre Teba v obci

Publicita – Oznámenie o realizácii projektu Web Názov projektu: WiFi pre Teba v obci Helcmanovce ITMS2014+: 311071V206 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Helcmanovce, Helcmanovce č. 161, 055 63 Helcmanovce Miesto realizácie: Obec Helcmanovce Výška nenávratného finančného príspevku: 13 774,62 € Link na zverejnenú Publicitu projektu: https://www.helcmanovce.sk/inpage/wifi-pre-teba-v-obci/ Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu… Čítať viac