Školstvo

ZŠ a MŠ Helcmanovce

Vedenie školy

Mgr. Rastislav Drajna

Riaditeľ školy

Mgr. Katarína Müllerová

Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ

Mgr. Anna Zmijová

Zástupca riaditeľa školy pre MŠ

Mgr. Katarína Dorčáková

Ekonómka školy

Kontakt

Tel: 053 47 99380

e-mail:  skolaselo@gmail.com

            skola@zshelcman.edu.sk

Web:  http://www.skolahelcmanovce.edupage.org

Zverejnené 21. októbra 2021.
Bez úpravy .