Finančná komisia:

predseda: Mgr. Blanka Vargová
členovia: Mgr. Katarína Dorčáková, Marek Varga, Mgr. Rastislav Drajna, Jaroslav Pisko

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Predseda: Mgr. Ladislav Müller
členovia: Mgr. Katarína Müllerová, Mgr. Anna Zmijová, Mária Kuchárová, Ľubomír Kuchár, Jozef Burčák, Lýdia Gansová

Komisia pre výstavbu a životné prostredie a riešenie sťažností

predseda: Miloš Pinčák
členovia: Matúš Plachetka, Günter Schneider, Ondrej Šustrík, Mgr. Tomáš Dorčák, Anton Golitko, Peter Pisko

Komisia pre sociálnu oblasť a marginalizované skupiny

predseda: Ing. Peter Kandra
členovia: Mgr. Ţelmíra Pacholská, Soňa Vančíková, Mgr. Martina Plachetková

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

predseda: Matúš Plachetka
členovia: Mgr. Tomáš Dorčák, Peter Pisko, Ľubomír Zmij

ZPOZ:

predseda: Mgr. Ľuboslav Pavlík
člen : Mgr. Katarína Mullerová, Mária Kuchárová, Jana Zmijová, Peter Ondik

Zverejnené 21. októbra 2021.
Bez úpravy .