Preskočiť na obsah

Finančná komisia:

predseda: Ing. Peter Kandra
členovia: Mgr. Blanka Vargová, Mgr. Katarína Dorčáková, Jaroslav Pisko, Mgr. Rastislav Drajna, Marek Varga

Komisia pre školstvo a kultúru

Predseda: Ing. Soňa Čolláková
členovia: Mária Kuchárová, Michal Polaček, Mgr. Michaela Bodnárová, Mgr. Ľuboslav Pavlík

Komisia pre šport

predseda: Mgr. Jakub Zmij
členovia: Vladimír Ferenc, Mgr. Rastislav Drajna

Komisia pre výstavbu a životné prostredie a riešenie sťažností

predseda: Miloš Pinčák
členovia: Mgr. Tomáš Dorčák, Ing. Soňa Čolláková, Radovan Piliar, Günter Schneider, Tomáš Eližér, Matúš Plachetka

Komisia pre sociálnu oblasť a marginalizované skupiny

predseda: Mgr. Ladislav Müller
členovia: Mgr. Martina Plachetková, Mgr. Želmíra Pacholská, Soňa Vančíková

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

predseda: Ľubomír Zmij
členovia: Matúš Plachetka, Juraj Gans

ZPOZ:

predseda: Mgr. Ľuboslav Pavlík
člen : Mária Kuchárová, Silvia Semanová, Mgr. Andrea Pavlíková, Andrea Pavlíková

Bytová  komisia

predseda: Ing. Peter Dorčák
členovia: poslanci OZ, starosta obce