Finančná komisia:

predseda:
členovia:

Komisia pre školstvo a kultúru

Predseda: Ing. Soňa Čolláková
členovia:

Komisia pre šport

predseda: Mgr. Jakub Zmij
členovia:

Komisia pre výstavbu a životné prostredie a riešenie sťažností

predseda: Miloš Pinčák
členovia:

Komisia pre sociálnu oblasť a marginalizované skupiny

predseda: Mgr. Ladislav Müller
členovia:

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

predseda: Ľubomír Zmij
členovia:

ZPOZ:

predseda: Mgr. Ľuboslav Pavlík
člen :

Bytová  komisia

predseda: Ing. Peter Dorčák
členovia:

Zverejnené 21. októbra 2021.
Upravené 5. decembra 2022.