Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Helcmanovce.

Oznam

OZNAM      Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 11.05. 2022 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ: Program zasadnutia:  Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie Kontrola plnenia uznesení Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce Stanovisko kontrolnej komisie na zastupovanie… Čítať viac

Pozvánka

Vážený podielnik, podielnička! Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 07.05.2022 o 13.00 hod. v DSaK Helcmanovce s týmto programom: Otvorenie Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2021 Správa o plnení PSOL za rok 2021 Správa o… Čítať viac

Deň matiek

Obec Helcmanovce a ZŠsMŠ Helcmanovce srdečne pozývajú všetky mamičky na DEŇ MATIEK dňa 08.mája 2022 o 14.00 hod. sále Domu služieb a kultúry v Helcmanovciach.

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 30.03.2022 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ: Program zasadnutia:  Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie Kontrola plnenia uznesení Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre… Čítať viac

Mimoriadna situácia na Ukrajine

Vážení občania, v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Ukrajine Vás žiadame, aby ste informovali obecný úrad, či už niekto poskytol ubytovanie pre migrantov z Ukrajiny resp. či má niekto záujem prijať migrantov vo svojej domácnosti.

Zbierka Ukrajina

Vážení občania, aj naša obec sa zapojila do humanitárnej zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine. Pomoc  musí byť adresná a cielená, preto vyhlasujeme prvú zbierku na materiálovú pomoc obyvateľom Ukrajiny. Od zajtra 01.03. 2022 až do odvolania môžete na Obecný úrad v Helcmanovciach doniesť: 1. lekárničky príručné, 2. ovínadlá elastické (obväz) – rôzne veľkosti. 3. Nesterilné obväzy (rôzne veľkosti) 4. Imobilizačné… Čítať viac

Mobilná aplikácia

Vážení občania, chceme Vás informovať o novej mobilnej aplikácií. V aplikácií nájdete všetky dôležité informácie, ktoré obec ponúka. O najnovšom a aktuálnom dianí Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť  priamo z Google Play, z App store alebo cez webstránku obce.