Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obce Helcmanovce na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 00329100

DIČ: 2021259372

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 3594637001/5600

Kontakt:

Obec Helcmanovce

055 63  Helcmanovce č. 161

Tel.: 053 47 99 251, 0902 904 880

E- mail: helcmanovce@helcmanovce.sk

Internetová adresa:  www.helcmanovce.sk