Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Helcmanovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva

ID: 50/2010/21 –

1.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Helcmanovce

Objednávateľ - Sídlo Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce

Objednávateľ - IČO 00329100

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve – DURIM

31.3.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Helcmanovce

Objednávateľ - Sídlo Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce

Objednávateľ - IČO 00329100

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – DURIM

31.10.2019

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Helcmanovce

Objednávateľ - Sídlo Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce

Objednávateľ - IČO 00329100

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva č.41-2018

31.12.2018

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Helcmanovce

Objednávateľ - Sídlo Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce

Objednávateľ - IČO 00329100

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Mandatna zmluva – Ing. Tapsak

30.4.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Helcmanovce

Objednávateľ - Sídlo Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce

Objednávateľ - IČO 00329100

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok časť. 1 k Zmluve o dielo Ekodvor Helcmanovce

31.12.2015

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Helcmanovce

Objednávateľ - Sídlo Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce

Objednávateľ - IČO 00329100

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy