Kultúra

Oznamujeme občanom, že príspevky do obecných novín môžu zasielať na uvedenú e-mailovú adresu: helcmanoviny@gmail.com
Za všetky príspevky ďakujeme.

Helcmanovské zvesti

Zverejnené 21. októbra 2021.
Bez úpravy .