Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Helcmanovce.

Stratégia pre integráciu MRK v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030)

Stratégia pre integráciu MRK v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030) Mesto Gelnica, ako partner projektu „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“ a obstarávateľ, predložilo dňa 05.01.2023 na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, Gelnica podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní… Čítať viac

Oznam

Vážení občania, Obecný úrad v Helcmanovciach bude dňa 18.11.2022, t.j. v piatok z prevádzkových dôvodov zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.

Pozvánka

Vážený podielnik, podielnička! Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 07.05.2022 o 13.00 hod. v DSaK Helcmanovce s týmto programom: Otvorenie Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2021 Správa o plnení PSOL za rok 2021 Správa o… Čítať viac

Deň matiek

Obec Helcmanovce a ZŠsMŠ Helcmanovce srdečne pozývajú všetky mamičky na DEŇ MATIEK dňa 08.mája 2022 o 14.00 hod. sále Domu služieb a kultúry v Helcmanovciach.