Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Helcmanovce.

Oznam

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 31.12.2021 bude obecný úrad a zberný dvor zatvorený z organizačných dôvodov. Za pochopenie ďakujeme.

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 15.12.2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ: Program zasadnutia:  Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie Kontrola plnenia uznesení Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce VZN obce Helcmanovce č. 02/2021 o miestnych daniach a a miestnom… Čítať viac