Preskočiť na obsah

WiFi pre Teba v obci

Zverejnené 18.11.2021.

Kategória

Publicita – Oznámenie o realizácii projektu Web

Názov projektu: WiFi pre Teba v obci Helcmanovce

ITMS2014+: 311071V206

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Helcmanovce, Helcmanovce č. 161, 055 63 Helcmanovce

Miesto realizácie: Obec Helcmanovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 774,62 €

Link na zverejnenú Publicitu projektu: 
https://www.helcmanovce.sk/inpage/wifi-pre-teba-v-obci/

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. V obci sú umiestnené WiFi prístupové body nasledovne (AP):

Externé AP v počte 9 ks,  Interné AP v počte 1 ks.

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je funkčný,  dielo v prevádzke.


Identifikácia jednotlivých prístupových bodov v obci Helcmanovce:


AP 1)  Externé AP, umiestnenie na budove Domu služieb a kultúry (zároveň aj budova OÚ). Pokrytie centrálneho verejného priestoru obce 

AP 2)  Interné AP, umiestnenie v budove Domu služieb a kultúry, pokrytie spoločných verejných priestorov budovy,

AP 3)  Externé AP, umiestnenie na budove Hasičského domu (Hasičská zbrojnica), pokrytie verejného priestoru obce pred Hasičským domom WiFi signálom. Je to verejné priestranstvo kde sa stretávajú občania obce, nepísané „námestie obce“,

AP 4) Externé AP, umiestnenie na budove futbalového štadióna, pokrytie verejného priestranstva športového areálu futbalového štadióna,

AP 5)  Externé AP, umiestnenie na stĺpe VO na verejnom priestranstve pri rómskej osade. Pokrytie spoločensko – oddychového verejného priestoru v časti obce WiFi signálom. Toto verejné priestranstvo je miestom kde prebieha významný komunitný život obyvateľov obce. AP 6)  Externé AP,  Externé AP umiestnené na stĺpe pri budove ZŠsMŠ , pokrytie priestoru športovo – oddychovej zóny pod školou, s dostupnosťou miesta pre verejnosť počas celého dňa.

AP 7) Externé AP,  umiestnenie AP na budove na budove ZŠ s MŠ , pokrytie WiFi signálom priestoru detského ihriska pri budove a verejného priestranstva nástupišťa autobusov,

AP 8) Externé AP, umiestnenie na budove Domu smútku, pokrytie verejného priestoru pred Domom smútku a priestorom kostola.

AP 9) Externé AP, Externé AP umiestnené na budove obchodu. Pokrytie verejného priestranstva pred budovou pošty a obchodu WiFi signálom. Priestor je miestom kde sa na dennej báze stretávajú obyvatelia obce.

AP 10) Externé AP, Externé AP umiestnené na stĺpe miestneho rozhlasu pri obecnej bytovke.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra obdobie 2014-2020“ nájdete na: www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mirri.gov.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Doplňujúce odkazy na web stránkywww.mindop.sk , www.opvai.sk , www.itms2014.sk