Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 29.10.2022 za Obec Helcmanovce

Kategória

Zverejnené 30. októbra 2022.
Bez úpravy .