Deň matiek

Kategória

Obec Helcmanovce a ZŠsMŠ Helcmanovce

srdečne pozývajú všetky mamičky na

DEŇ MATIEK

dňa 08.mája 2022 o 14.00 hod.

sále Domu služieb a kultúry v Helcmanovciach.

Zverejnené 3. mája 2022.
Bez úpravy .