Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru obce predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa