Preskočiť na obsah

Zámer obce predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa