VZN obce Helcmanovce č. 01/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.

Zverejnené
13. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2023 − 28. apríla 2023
Kategória

Prílohy