VZN č. 03/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy