Preskočiť na obsah

VZN č. 03/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach