Preskočiť na obsah

VZN č. 02/2024 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ Helcmanovce, ktorej zriaďovateľom je Obec Helcmanovce