Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce na roky 2022 – 2028

Zverejnené
13. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. januára 2022
Kategória

Prílohy