Preskočiť na obsah

03-2011 – Dodato č. 2 k VZN obce o správnych poplatkoc h