Mimoriadna situácia na Ukrajine

Vážení občania,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Ukrajine Vás žiadame, aby ste informovali obecný úrad, či už niekto poskytol

ubytovanie pre migrantov z Ukrajiny resp. či má niekto záujem prijať migrantov vo svojej domácnosti.

Zverejnené 1. marca 2022.
Bez úpravy .