Preskočiť na obsah

Občianske združenie Bansko-robotnícky spolok

Občianske združenie Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce  bolo zaregistrované 17.7.2017 
Vzniklo na základe Bansko-robotníckeho spolku sv.Jána Krstiteľa pri
Gréckokatolíckej farnosti Helcmanovce , ktorý funguje od roku 1899 Nakoľko tento spolok
už nespĺňa kritéria modernej doby, tak po vzájomnej dohode sme vytvorili OZ. 
Naše OZ bolo dňa 14.11.2017 prijaté za riadneho člena Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska.
Od začiatku naše OZ sa zapojilo do činnosti tohto združenia. Už 10.1.2019 sa nám dostalo
veľkej cti a dvaja naši členovia boli v delegácii zástupcov baníckych spolkov a cechov z
celého Slovenska , ktorých prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Ešte pred prijatím za člena ZBCS sme sa zúčastnili 9.stretnutia banských miest a obcí
Slovenska, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.8.2017 v Gelnici. A aj toto stretnutie naštartovalo
našu činnosť. Odvtedy sa naše OZ pravidelne zúčastňuje stretnutí banských miest a obcí
Slovenska. Bolo to 10. stretnutie v Novej Bani, 11. stretnutie v Pezinku a 12. v Ľubietovej.
Žiaľ pre pandémiu koronavírusu sa 13. stretnutie v roku 2020 zrušilo . Toto stretnutie sa malo
konať v Prešove v mestskej časti Solivar.
Našou hlavnou činnosťou je však propagácia histórie baníctva ale aj hutníctva v okolí našej
obce, veď za viac ako 650 rokov sa v okolí našej obce vyťažilo a aj zhutnilo veľké množstvo
vyťaženej rudy. 
Podarilo sa nám umiestniť banský vagónik pred Obecný úrad, ako symbol baníckej histórie 
našej obce. Okrem toho sme postavili pri príležitosti 650. výročia udelenia banských práv
našim predkom, pamätník obetiam ktorí prišli o život a zdravie pri dobíjaní nerastov z útrob
zeme. Tento pamätník je umiestnený na Červených haldách a má podobu kríža. V blízkosti
tohto kríža sme urobili repliku štôlne a chystáme sa upraviť okolie na oddychové a rekreačné
miesto. V spolupráci so Združeným baníckych spolkov a cechov Slovenska a Obecným
úradom sme zriadili banícku expozíciu na Obecnom úrade. Pracujeme tiež na náučnom
baníckom chodníku, ktorý povedie z centra obce, cez  dolinu Silské na Maťašku až ku krížu.
Aktívne spolupracujeme nie len so ZBSCS ale aj s Baníckym spolkom Spiš zo Spišskej Novej
Vsi, Baníckym spolkom Gelnica, Baníckym cechom  Slovinky, ako aj s inými spolkami a
cechmi z celého Slovenska.  
Na konci roka 2020 sa nám podarilo kúpiť starší dom za symbolickú cenu, ten by sme chceli
zrekonštruovať a zriadiť v ňom expozíciu ktorá by  pripomínala ako sa niekedy u nás žilo.
Máme toho za sebou dosť čo sa nám podarilo a ešte viac pred sebou. Poprosili by sme
občanov, ale aj rodákov o spoluprácu. Ďakujem!