Preskočiť na obsah

VZN obce Helcmanovce č. 03/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Helcmanovce