VZN obce Helcmanovce č. 03/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Helcmanovce

Zverejnené
16. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2021 − 30. decembra 2021
Kategória

Prílohy