Preskočiť na obsah

VZN Obce Helcmanovce č. 02/2023 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi