Preskočiť na obsah

VZN obce Helcmanovce č. 01/2022 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Helcmanovce