VZN obce Helcmanovce č. 01/2022 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Helcmanovce

Zverejnené
27. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2022 − 10. februára 2022
Kategória

Prílohy