Preskočiť na obsah

VZN obce č. 02/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach