VZN obce č. 02/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
12. mája 2022
Kategória

Prílohy