Preskočiť na obsah

VZN obce č. 01/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole