Preskočiť na obsah

VZN č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO