Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Helcmanovce