Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. ……..- 2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach