Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 03/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Helcmanovce.