Návrh VZN č. 03/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2021 − 14. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 03/2021

Prílohy