Preskočiť na obsah

Návrh – VZN č. 02/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Helcmanovce