Preskočiť na obsah

Návrh – VZN č.01/2024 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Helcmanovce