Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 01/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach