Návrh VZN č. 01/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
27. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. marca 2023 − 10. apríla 2023
Kategória

Prílohy