Návrh – Príloha č. 10 k VZN obce č. 3/2013

Zverejnené
27. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. apríla 2022 − 11. mája 2022
Kategória

Prílohy