Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Zverejnené
10. júna 2022
Kategória

Prílohy