Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 4-2012

Zverejnené
31. januára 2017
Kategória

Prílohy