Preskočiť na obsah

Dodato č. 2 k VZN obce o správnych poplatkoch(1)