Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do samosprávnych krajov

Zverejnené
10. júna 2022
Kategória

Prílohy