Preskočiť na obsah

VZN obce Helcmanovce č. 02/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady