Návrh VZN č. 02/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
29. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2021 − 13. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 02/2021

Prílohy