Vyhlásenie dňa voľby hlavného kontrolóra obce Helcmanovce

Zverejnené 1. marca 2023.
Bez úpravy .