Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Helcmanovce

Zverejnené 26. januára 2023.
Bez úpravy .