Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 24. júna 2022.
Bez úpravy .