Pozvánka

OBEC  HELCMANOVCE

Vás pozýva na

oslavy 77. výročia Slovenského Národného Povstania

dňa 27. augusta 2021

Program:  18:00 hod. – Spomienkový pietny akt pri pomníku padlých 19:00 hod. – Vatra pred OcÚ

Zverejnené 6. augusta 2021.
Upravené 22. októbra 2021.