Oznámenie o prerušení elektrickej energie v obci dňa 12.09.2022

Zverejnené 6. septembra 2022.
Bez úpravy .