Preskočiť na obsah

OZNAM

Zverejnené 6.10.2021.

Názov projektu: Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica

Kód projektu: 314011APG4

Vážení občania,

V rámci projektu „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“ Operačného programu Efektívna verejná správa, obec Helcmanovce začala s prípravou nového strednodobého strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2022-2028, ktorého existenciu si vyžaduje zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja.

Tento dokument predstavuje nástroj koncepčného, cieľavedomého, a transparentného riadenia a rozhodovania samosprávy v snahe čo najefektívnejšie riešiť problémy a výzvy rozvoja obce.

Spracovanie dokumentu je tiež nevyhnutnou podmienkou pre získanie nenávratných zdrojov z Európskej únie, štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obce v nasledujúcom období.