Oznam o preberaní DP za rok 2022 v Gelnici

Zverejnené 8. marca 2023.
Bez úpravy .