Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce 2019 – 2020 – Vytvorenie nových miestností

Kategória

Zverejnené 7. decembra 2022.
Bez úpravy .