7O. výročie konca II. svetovej vojny

Kategória

Zverejnené 7. decembra 2022.
Bez úpravy .